Wijkvereniging HoornesRijnsoever

 


  

Wijkgebouw: van Houtenstraat 1

2221 BB Katwijk  ZH

Tel: 071 4081330

Giro nr. wijkvereniging: NL42INGB0002307185

Rek. nr. wijkvereniging: NL98RABO0331846640

Email wijkverenging: wijkverhr@ziggo.nl

Email leden administratie : wijkledenadmhr@ziggo.nl

Email bestuur: wijkbestuurhr@ziggo.nl

 

Website: www.wijkvereniginghoornesrijnsoever.nlRijnhoorngeschal:

Rijnhoorngeschal verschijnt 4 maal per jaar. 

Oplage 550 stuks

Kopie/Agenda Wijkvereniging Hoornes - Rijnsoever 

van Houtenstraat 1, 2221 BB     Katwijk ZH

Redactie Wijkkrant: Dhr. D. Varkevisser en Dhr. J. van Staden.